מפגש הכנה למבוגרים בלבד

דגשים

"כל אדם אינו הוא עצמו בלבד, אלא גם נקודה חד פעמית, מיוחדת במינה, ראויה לתשומת לב וחשובה, בה מצטלבות תופעות העולם פעם אחת ולא יותר. לפיכך, סיפורו של כל אחד הוא חשוב, נצחי, אלוהי." ~ הרמן הסה

 

נושא

פירוט

הערות נוספות

מועד

לפני תחילת המפגשים המשותפים

אפשר שהתלמידים יכינו מראש שי צנוע למבוגרים

הצעה לתוכן


ברכת מנהל בית הספר

הקרנת סרטון (ראו סרטים מומלצים בלשונית "שיווק")
 מטרת התכנית
 תוכן המפגשים - הצגה כללית
 הצגת מאגר הסיפורים
 היחס לתלמידים
 מועדי המפגשים - חלוקה מראש
 התכנית כוללת סיור משותף בבית התפוצות
 מיפוי ידע או שיח - אפשרות
 סרטון נוסף


*  חשוב לעורר מוטיבציה

*  יש בוגרים שיטענו ש"אין להם מה לספר". צריך להיות
    מוכנים לכך. שימו לב גם לציטוט שבראש העמוד.

*  המלצה למבוגרים: להעביר לתלמידים גם מסר באמצעות     סיפור החיים

להדגיש


* היחס לתלמידים + מה מותר ומה אסור

* את החשיבות של ההתמדה והנוכחות במפגשים

* התכנית אינה מחליפה קורס במחשבים


 

וגם

חתימה על אישור השתתפות ופרסום (ראו בלשונית "טפסים")

חלוקת שי וקלסר (ראו הצעה לקלסר בלשונית "מערכי שיעור - מפגש הפתיחה)

כיבוד


אפשר לבקש מהם לנסות לגייס משתתפים נוספים לתכנית