למידה שיתופית בקשר הרב-דורי
הלמידה השיתופית מעלה ערך של תחושת משמעות אצל המשתתפים, כיוון שהיא עוסקת בהתנסות פרקטית בסביבה חברתית-תרבותית רלוונטית לחיי הלומד ובעלת ערך עבורו כאדם.

למידה ומיזמים שיתופיים בסביבות אינטראקטיביות מקוונות מזמנות למידת עמיתים מאתגרת וחובקת עולם תוך דיאלוג שיתופי להבניית ידע, לחקר, לפתרון של בעיות וליצירת תוצרים עם תלמידים ממגזרים ומתרבויות שונות. האמצעים הדיגיטליים מקרבים בין התלמידים  מכל קצוות העולם ומאפשרים למידה חווייתית תוך שיח אינטראקטיבי פורה המציג נקודות מבט שונות, רעיונות ודעות מגוונים בתהליך החקר והעשייה השיתופית. (למידה שיתופית – הענן החינוכי, משה"ח)

הקובץ שלהלן מכיל הסבר והצעות לפעילות שיתופית בין קבוצות קשר רב-דורי מיישובים שונים, ממגזרים שונים ובכלל, כולל:
  • מבנה אפשרי לקבלת פנים לקבוצה מתארחת
  • פעילויות מקוונות אפשריות בין שתי הקבוצות
  • אפשרויות לפעילויות במפגש בבתי הספר 
  • קישורים לתוכנות המוצעות