תכנית הקשר הרב דורי בשנתה ה-17 במערכת החינוך והשנה השביעית במתכונתה החדשה בבית התפוצות,
בשיתוף פעולה פורה ומוצלח של משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי ובית התפוצות.

למידה שיתופית ושותפויות בקשר הרב-דורי

יצא לאור הידיעון החדש של תכנית הקשר הרב-דורי, המציג מגוון רחב של פעילויות שיתופיות ושל שיתופי פעולה, בארץ ובעולם, במסגרת התכנית. מומלץ, מומלץ, לקרואלכניסה לידיעון לחצו על התמונה:

https://drive.google.com/file/d/0B14yv-lwkChxVlhjQ240dnRfQ0U/view?usp=sharing

פורצי דרך בקשר הרב-דורי

להלן קישור למערך שיעור מיוחד, ומומלץ, בנושא: פורצי דרך בקשר הרב-דורי. נושא הכנס הארצי של תכנית הקשר הרב-דורי השנה הוא "פורצי דרך", אבל מערך השיעור אינו מיועד רק למי שייבחר להיות מוצג בכנס, אלא לכלל משתתפי התכנית. 

הנושא מעניין ומעורר השראה!

תמונות תשעז.pptx


השתלמויות למורים מובילים בשלומי

למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת בקשר הרב-דורי, תיעוד מורשת בכלים דיגיטליים

* ההשתלמות הראשונה השנה בשלומי התקיימה בחודש נובמבר - פרטים על ההשתלמות

* ההשתלמות השנייה התקיימה בחודש מרץ

* ההשתלמות האחרונה השנה תיערך ב 4-6/6/2017; קישור להרשמה

https://docs.google.com/a/ravdori.tzafonet.org.il/forms/d/e/1FAIpQLSedaoTf_FuHIMdOt7omVQo9J830aGWkDrPzzAcackBShiO-UA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxVJ5cGVziBqZOdLfidmD1i9fKLe52z-U6K9hGzmvjIi225g/viewform

http://ecat.education.gov.il/filterSearch?q=%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%91%20%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99&adv=true&sid=true

https://sites.google.com/site/kitotvatikim/