*********# #ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ# #*********

 

                                                 กลุ่มการงาน อาชีพ หลากวิชา                  อยู่ในการ ศึกษา ขั้นพื้นฐาน
                                          หนึ่งในแปด กลุ่มสาระ วิทยาการ                          มุ่งสอนด้าน ใช้ชีวิต ประจำวัน
                                                                 ทั้งงานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ์         ผ้า-ดอกไม้ แสนวิจิตร และสร้างสรรค์
                                                      อยู่ในกลุ่ม คหกรรม ล้วนสำคัญ                            เด็กสุขสันต์ เมื่อเรียนรู้ ครูสุขใจ
                                                                 งานอุตสาหกรรม  ก็ล้ำเลิศ                        ที่ก่อเกิด อาชีพ ทั้งเก่าใหม่ 
                                                      งานจักสาน งานไฟฟ้าแลงานไม้                           เซรามิค ซึ่งต้องใช้ งานปั้นดิน
                                                                 งานธุรกิจ เรียนรู้เงิน ขั้นพื้นฐาน                 ได้ศึกษา หลักการ ด้านทรัพย์สิน
                                                      ทั้งบัญชี รับ จ่าย ใช้ อยู่ กิน                                  ฝึกให้ชิน อยู่ได้ ใช้พอดี
                                                                 งานเกษตรกรรม สำคัญยิ่ง                        เพราะเป็นสิ่ง ที่อยู่ใน ปัจจัยสี่
                                                      ทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช  ข้าว ผัก มี                          ปุ๋ย ดินดี สมุนไพร ใช้สอนเรียน
                                                                 ในส่วนของ กิจกรรม และโครงการ             ได้สืบสาน รองรับและปรับเปลี่ยน
                                                      พัฒนา ส่งเสริม คุณภาพผู้เรียน                            เป็นแสงเทียน ส่องทาง เยาวชน
                                                                 เช่นโครงการ ศึกษา แหล่งเรียนรู้               ที่ตั้งอยู่ บนทฤษฎี มีเหตุผล
                                                      เด็กศึกษา มีทักษะ พัฒนาตน                               ได้อบรม ฝึกฝน จนเข้าใจ
                                                                  ตลาดนัด อาชีพ ที่หลายหลาก                  ซึ่งเกิดจาก การเรียนรู้ รับสิ่งใหม่
                                                      อีกโครงการ ราชโบริกา ช่วยชาวนาไทย                  เด็กมั่นใจ ช่วยสังคม อย่างกลมกลืน
                                                                 ศูนย์เครือข่ายแกนนำนักธุรกิจน้อย             เป็นผลพลอย งานอาชีพ น่าชมชื่น
                                                      ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อันยั่งยืน                           ได้พลิกฟื้นศาสตร์ศิลป์พระราชา
                                                                 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ การงานอาชีพ            บรรจงจีบ จัดพาน งานศึกษา
                                                      มุ่งสอนศิษย์ด้วยใจด้วยศรัทธา                               เพื่อให้ราชโบริกา สง่างาม 
หน้าเว็บย่อย (1): ตราสัญลักษณ์