********* # # ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ # # *********

 • กลุ่มการงาน อาชีพ หลากวิชา อยู่ในการ ศึกษา ขั้นพื้นฐาน

 • หนึ่งในแปด กลุ่มสาระ วิทยาการ มุ่งสอนด้าน ใช้ชีวิต ประจำวัน

 • ทั้งงานบ้าน งานอาหาร งานประดิษฐ์ ผ้า-ดอกไม้ แสนวิจิตร และสร้างสรรค์

 • อยู่ในกลุ่ม คหกรรม ล้วนสำคัญ เด็กสุขสันต์ เมื่อเรียนรู้ ครูสุขใจ

 • งานอุตสาหกรรม ก็ล้ำเลิศ ที่ก่อเกิด อาชีพ ทั้งเก่าใหม่

 • งานจักสาน งานไฟฟ้าแลงานไม้ เซรามิค ซึ่งต้องใช้ งานปั้นดิน

 • งานธุรกิจ เรียนรู้เงิน ขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษา หลักการ ด้านทรัพย์สิน

 • ทั้งบัญชี รับ จ่าย ใช้ อยู่ กิน ฝึกให้ชิน อยู่ได้ ใช้พอดี

 • งานเกษตรกรรม สำคัญยิ่ง เพราะเป็นสิ่ง ที่อยู่ใน ปัจจัยสี่

 • ทั้งเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ข้าว ผัก มี ปุ๋ย ดินดี สมุนไพร ใช้สอนเรียน

 • ในส่วนของ กิจกรรม และโครงการ ได้สืบสาน รองรับและปรับเปลี่ยน

 • พัฒนา ส่งเสริม คุณภาพผู้เรียน เป็นแสงเทียน ส่องทาง เยาวชน

 • เช่นโครงการ ศึกษา แหล่งเรียนรู้ ที่ตั้งอยู่ บนทฤษฎี มีเหตุผล

 • เด็กศึกษา มีทักษะ พัฒนาตน ได้อบรม ฝึกฝน จนเข้าใจ

 • ตลาดนัด อาชีพ ที่หลายหลาก ซึ่งเกิดจาก การเรียนรู้ รับสิ่งใหม่

 • อีกโครงการ ราชโบริกา ช่วยชาวนาไทย เด็กมั่นใจ ช่วยสังคม อย่างกลมกลืน

 • ศูนย์เครือข่ายแกนนำนักธุรกิจน้อย เป็นผลพลอย งานอาชีพ น่าชมชื่น

 • ศูนย์ครอบครัวพอเพียง อันยั่งยืน ได้พลิกฟื้นศาสตร์ศิลป์พระราชา

 • กลุ่มสาระ การเรียนรู้ การงานอาชีพ บรรจงจีบ จัดพาน งานศึกษา

 • มุ่งสอนศิษย์ด้วยใจด้วยศรัทธา เพื่อให้ราชโบริกา สง่างาม

โครงการ...

ตลาดนัดอาชีพ....

อบรมให้ความรู้เรื่อง....

MOU....

โครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ "........

โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ.....

*********# #กิจกรรมการเรียนการสอน/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ผลงานนักเรียน# #*********