כיתות הלימוד

  דף הבית‏ > ‏

  חשבון לכיתה ה'

  נושא השיעור: השבר כמנת חילוק
   
  לפניכם תרגילים : פתרו.
   
   
   
   
   
  מצאו את התרגיל היוצא דופן. במה הוא הוא שונה?/ דיון
   
  התלמדים מחולקים לקבוצות של: 2, 3, 4, 5,. כל קבוצה מקבלת שתי רצועות באורך שווה .
   
  המשימה: חלקו את שתי הרצועות חלוקה שווה בין חברי הקבוצה
   
  צבעו כל חלק בצבע שונה.
   
  איזה חלק  קיבל כל תלמיד בקבוצה?
   
  כתבו תרגיל מתאים לחלוקה.
   
  נציג מכל קבוצה מדווח על הפעילות .
   
   פעילות - 2
   כל קבוצה מקבלת 3 רצועות באורך שווה.
   
   המשימה:חלקו את שלוש הרצועות שווה בשווה בין חברי הקבוצה.
   
  צבעו כל חלק בצבע שונה .
   
  איזה חלק קיבל כל תלמיד בכיתה?
   
  כתבו תרגיל מתאים לחלוקה.
   
  דווח של נציג מכל קבוצה.
   
  - הצגת בעיה:
   
  אלונה חילקה תפוח לארבע חברותיה שווה בשווה.
  איזה חלק תקבל כל אחת?
   
  הצעת פתרונות ע''י התלמידים. (ע''י ציור איור, או כל ייצוג אחר )ו או תרגיל.
   
  לביסוס ותרגול : יישימון
   
  הדגמת מס'' תרגילים יחד עם התלמידים.
   
  הוראה: עליכם לבצע את המשימות והתרגילים במחברת בעזרת היישומון
   
   
   
  הדגמה לילדים בעזרת הישומון:.פרטים נוספים ראה קובץ מצורף.
  Comments