דף הבית‏ > ‏

חשבון לכיתה ה'

נושא השיעור: השבר כמנת חילוק
 
לפניכם תרגילים : פתרו.
 
 
 
 
 
מצאו את התרגיל היוצא דופן. במה הוא הוא שונה?/ דיון
 
התלמדים מחולקים לקבוצות של: 2, 3, 4, 5,. כל קבוצה מקבלת שתי רצועות באורך שווה .
 
המשימה: חלקו את שתי הרצועות חלוקה שווה בין חברי הקבוצה
 
צבעו כל חלק בצבע שונה.
 
איזה חלק  קיבל כל תלמיד בקבוצה?
 
כתבו תרגיל מתאים לחלוקה.
 
נציג מכל קבוצה מדווח על הפעילות .
 
 פעילות - 2
 כל קבוצה מקבלת 3 רצועות באורך שווה.
 
 המשימה:חלקו את שלוש הרצועות שווה בשווה בין חברי הקבוצה.
 
צבעו כל חלק בצבע שונה .
 
איזה חלק קיבל כל תלמיד בכיתה?
 
כתבו תרגיל מתאים לחלוקה.
 
דווח של נציג מכל קבוצה.
 
- הצגת בעיה:
 
אלונה חילקה תפוח לארבע חברותיה שווה בשווה.
איזה חלק תקבל כל אחת?
 
הצעת פתרונות ע''י התלמידים. (ע''י ציור איור, או כל ייצוג אחר )ו או תרגיל.
 
לביסוס ותרגול : יישימון
 
הדגמת מס'' תרגילים יחד עם התלמידים.
 
הוראה: עליכם לבצע את המשימות והתרגילים במחברת בעזרת היישומון
 
 
 
הדגמה לילדים בעזרת הישומון:.פרטים נוספים ראה קובץ מצורף.
Comments