שורשים ומשפחות מילים


הנושא: שורשים ומשפחות מילים, השורש כ.ת.ב , ל.מ.ד ועוד

משך זמן הפעילות: שעתיים

מטרות: ילמד התלמיד לזהות  שורשים ומשפחות מילים : ל.מ.ד, כ.ת.ב ועוד

            ילמד לשייך שורשי מילים למשפחת מילים מתאימה ע"י תרגול  באתר אופק.

           מיומנויות המאה ה- 21- 


1. אוריינות מדיה ומידע (איתור מידע/ הערכת מידע/ויזואליזציה והמחשה/ שימוש במספר סוגי מידע: טקסט/ תמונה/ קול)

2 למידה והתנהלות עצמאית (במשימות מתוקשבות: למידה עצמאית/ למידה תוך קבלת משוב/ למידה תוך הבניית ידע

הפעילות:
פתיחה במצגת: מה הוא שורש?


שורשים ומשפחות מילים

קריאה והסבר המצגת.
משימה: קראו את ההוראות ופעלו.
בסיום: שלחו לדוא"ל  באתר או בפורום כיתה

משפחות מילים ושורשים.docx


קריאת הסיפור שני חברים מחוברת אוצרות הלשון.
סימון המילים ממשפחת ל,מ,ד במדגש.
הקפת מילות השורש בעפרון.
מה משותף למילים אלו? מהן אותיות השורש?
סכום: למילים אלו קוראים משפחת מילים.
        האותיות החוזרות בכל המילים הללו הן אותיות השורש.
העתקת המילים למחברת  הדיגיטלית והוספת מילים חדשות למשפחת המילים.
הקרנת המשימה מאתר אופק, על הלוח. תרגול על הלוח.
בחרו מילה למשפחת המילים
המשך השיעור יעשה בחדר מחשבים.
Comments