הפכים

פתיחה: המורה תציג בפני התלמידים חפצים שונים ותתאר אותם באמצעות מילות תואר.
לדוגמא: I have a new skirt- I have an old skirt.
I have a big box- I have a small box.

בעזרת המשפטים שייכתבו על הלוח התלמידים יצטרכו להגיד מהו נושא השיעור.
כתיבת הנושא והמשפטים במחברת עם דגש על מילות התואר שמתארות הפכים.
כתיבת פירושי המילים בעברית.
 מהלך השיעור: המורה תתלה על הלוח תמונות  והתלמידים יתבקשו לתאר מה הם רואים בעזרת מילות תואר שרשמו במחברות.
לדוגמה:
 
 

 המשך השיעור יתקיים בחדר מחשבים. הילדים יעבדו בזוגות באתר גלים. כל זוג יתבקש למצוא זוגות הפכים. match the opposite
הזוג שיצליח למצוא כמה שיותר זוגות הפכים הם המנצחים.

סיום: עבודת כיתה בנושא הפכים- כל תלמיד יקבל דף מסכם ויתבקש להשלים את השאלות/ מטלות.
מטלה לשיעורי בית: חשבו על רעיון של הפכים שלא עלה במהלך השיעור והתכוננו להעלות אותו על שקופית בתוך מצגת משותפת בכיתה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĉ
זוהר אבקסיס,
18 בנוב׳ 2012, 3:27
ĉ
זוהר אבקסיס,
17 בנוב׳ 2012, 13:50
Comments