codemonkey ברמת רזים

הודעות ועדכונים

  • כ"ט בנובמבר ב-29 בנובמבר 1947, י"ז בכסלו תש"ח, הצביעה העצרת הכללית של האומות המאוחדות בעד התוכנית בדבר חלוקת ארץ-ישראל (החלטה 181). החלטה זו הובילה למעשה להכרזה על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948. במהלך ימי הלימודים השבוע נקיים פעילויות להכרת משמעות יום זה, החלוקה, ההצבעה והאירועים שהתקיימו בעקבותיה.
    נשלח 29 בנוב׳ 2015, 0:31 על ידי בית הספר היסודי ב', רמת רזים, צפת
  • אולימפיאדת התכנות יוצאת לדרך! אולימפיאדת התכנות יוצאת לדרך!בשבוע הקרוב יתחילו תלמידי "רמת רזים" לדבר בשפת הקוד - שפת תכנות כחלק מתכנית התקשוב הלאומית.מטרת האולימפיאדה היא ללמד כתיבת תכניות מחשב.היא מיועדת לכלל תלמידי ג'-ט' בארץ. (אין צורך בידע קודם)נתחיל השבוע בשלב האימונים הבית ספריים.בהצלחה ובהנאה !
    נשלח 21 בנוב׳ 2015, 7:56 על ידי בית הספר היסודי ב', רמת רזים, צפת
  • יום הסובלנות הבינלאומי "עלינו להיות השינוי שאנו רוצים לראות בעולם"    מהאטמה גנדי "במדינה  כמו שלנו, סובלנות היא לא מותרות, היא תנאי הכרחי" כך הגדיר שר החינוך נפתלי בנט בראשית השנה תשע"ו. בימים אלו של אירועי אלימות גוברת והקצנה מתפרצת, חשובה כפליים פעילותינו לחיזוק ערכי הסובלנות והדמוקרטיה במערכת החינוך כולה."הנחת היסוד היא שהחברה הישראלית זקוקה לטיפוח כישורי סובלנות כדי להנמיך את רמת האלימות הגבוהה,כדי למנוע קיטוב חברתי, כדי להשריש את העקרונות הדמוקרטיים וכדי לאפשר לקבוצות השונות בקרבה לחיות זו בצד זו בכבוד הדדי ושמירת זכויות האדם והאזרח."    (סובלנות – פרו' בר-טל באתר מנהל חברה ונוער)השבוע נקיים הפעלות ופעילויות בנושא בכיתות.
    נשלח 15 בנוב׳ 2015, 0:53 על ידי בית הספר היסודי ב', רמת רזים, צפת
הצג הודעות 1 - 3 מתוך 123. הצג עוד »תכנון חודש נובמבר 2015