Vision Training‎ > ‎

Sports Vision

Όραση και Αθλητισμός (Sports Vision)
H διαρκής αναζήτηση μεθόδων για την βελτίωση της απόδοσης των αθλητών περνάει μέσα από την επιστημονική προσέγγιση σε θέματα διατροφής, εργοφυσιολογίας, αθλητιατρικής, προπονητικής κτλ. Όλοι αυτοί οι τομείς προσφέρουν ένα κομμάτι στο puzzle που λέγεται αθλητική απόδοση. Ένας ακόμα πολύ σημαντικός τομέας, που συχνά παραβλέπεται, είναι η ΌΡΑΣΗ των αθλητών.  Η επιστήμη της Οπτομετρίας έχει αναπτύξει μεθόδους ενίσχυσης των οπτικών δεξιοτήτων των αθλητών. Η έρευνα έχει δείξει ότι το οπτικό σύστημα ενός πρωταθλητή έχει ανώτερες δεξιότητες σε σύγκριση με το οπτικό σύστημα ενός αθλούμενου. 

Όραση Αθλητών
Το 80% των πληροφοριών που λαμβάνει ένας άνθρωπος από το περιβάλλον είναι οπτικές. Ο τρόπος με τον οποίο το οπτικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες είναι καθοριστικός για οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη. Όσο πιο καλά λειτουργεί το οπτικό σύστημα ενός ατόμου τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η κάθε του ενέργεια μέσα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν στο περιβάλλον αυτό οι οπτικές πληροφορίες είναι πολλές και συχνά ορατές για κλάσματα του δευτερολέπτου.
Η καλή απόδοση ενός αθλητή είναι 
πολύ παραγοντική. Η ανάλυση/αξιολόγηση των οπτικών δεξιοτήτων, είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να εντοπιστεί οποιαδήποτε οπτική δυσλειτουργία που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στη γενικότερη απόδοση του αθλητή. Ένας αθλητής με κάποια οπτική δυσλειτουργία συχνά αναπτύσσει προσαρμοστικούς μηχανισμούς για να αντισταθμίσει το πρόβλημα του αλλά, αυτό λειτουργεί σε βάρος της σταθερής του απόδοσης, της απόδοσης του κάτω από stress και κούραση, της συγκέντρωσης του, καθώς και της προοπτικής του για βελτίωση.

Αξιολόγηση Όρασης
Η αξιολόγηση καλύπτει όλες τις παρακάτω οπτικές δεξιότητες :

 1. Οπτική Οξύτητα
 2. Ευαισθησία στο contrast
 3. Στερεοσκοπική αντίληψη
 4. Συνεργασία των δύο ματιών
 5. Αλλαγή εστίασης (focus)
 6. Δυναμικές οφθαλμικές κινήσεις (κάτω απο stress, cognitive overload)
 7. Οπτική προσοχή
 8. Ταχύτητα αναγνώρισης οπτικών πληροφοριών
 9. Περιφερειακή όραση και συντονισμός με κεντρικές πληροφορίες
 10. Οπτοκινητικός συντονισμός (ματιού-χεριού, ματιού-σώματος-ποδιού)
 11. Νοερή απεικόνιση σε σχέση με τον σχεδιασμό του παιχνιδιού και άλλους τομείς εφαρμογής. 

Η αξιολόγηση - παρακολούθηση περιλαμβάνει:

 1. Εξατομικευμένη οπτομετρική αξιολόγηση των οπτικών δεξιοτήτων (σε κάθε ηλικία)
 2. Αναλυτική αναφορά με διαγράμματα και συγκριτικούς πίνακες των δυνατών και αδύναμων σημείων της όρασης
 3. Σύγκριση και ανάλυση του προφίλ της όρασης του αθλητή με τις παρατηρήσεις του ιδίου ή προπονητή
 4. Vision Training - Εξάσκηση αδύναμων οπτικών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες του αθλήματος και τις ιδιαίτερες ανάγκες/απαιτήσεις του αθλούμενου
 5. Vision Enhancement - Βελτίωση οπτικών δεξιοτήτων ακόμα και σε άτομα που δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη αδυναμία

Κατά την αξιολόγηση, σημασία δεν έχει μόνο το αποτέλεσμα αλλά και ο τρόπος που ο κάθε αθλητής φτάνει σε αυτό (σιγουριά απαντήσεων, διαχείριση λαθών, stress level, τύπος οπτικής επεξεργασίας κ.α). Για αυτό το λόγο, κατά την διάρκεια των δοκιμασιών σημειώνονται χρήσιμες, για κάθε προπονητή, παρατηρήσεις. Πολλές φορές αδυναμίες που έχει εντοπίσει ο προπονητής ή ο αθλητής και δεν φαίνεται να σχετίζονται με την όραση, έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με αυτήν. Η συνεργασία λοιπόν με τον προπονητή είναι απαραίτητη.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η αξιολόγηση νέων αθλητών (πάνω απο 6 ετών) και αυτό διότι:
Αφενός δίνονται στοιχεία χρήσιμα για το προφίλ του αθλητή, αφετέρου όταν εντοπιστούν αδυναμίες σε μικρή ηλικία μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν πρίν εμπεδωθούν σαν αθλητική “συμπεριφορά”.

Ενίσχυση Όρασης – Vision Training
Η θεραπεία δυσλειτουργιών της όρασης μέσα από οπτομετρικά προγράμματα ασκήσεων αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές χώρες του κόσμου. Η όραση είναι μια επίκτητη διαδικασία που αφορά στην λειτουργικότητα του εγκεφάλου και επομένως μπορεί να εξασκηθεί κατάλληλα ώστε να βελτιωθεί. Ανάμεσα στους πολλούς τομείς που έχει εφαρμογή το Vision Training, βρίσκεται και η Αθλητική Όραση (Sports Vision).

Κάθε αθλητής έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις από την όραση του. Οι ασκήσεις ενός προγράμματος Vision Training επιλέγονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες αυτές. Στόχος κάθε προγράμματος είναι να έχει ο αθλητής την ευκαιρία να πάρει τις απαραίτητες εμπειρίες μέσα απο τις ασκήσεις ώστε να μάθει να βλέπει πιο γρήγορα, πιο σωστά και πιο αποτελεσματικά με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Πιο αναλυτικά, ο αθλητής θα έχει την ευκαιρία:   

 • να πάρει τον έλεγχο των οπτικών του δεξιοτήτων
 • να αντιληφθεί οτι εκείνος είναι ο κυρίαρχος της όρασης του
 • να μάθει να συλλέγει πληροφορίες απο μεγαλύτερο μέρος του οπτικού του πεδίου
 • να μειώσει τα λάθη στο παιχνίδι που οφείλονται στην παράλειψη σημαντικών οπτικών πληροφοριών
 • να αποκτήσει ευελιξία στις γρήγορες αποφάσεις (decision making)
 • να προβλέπει καλύτερα την εξέλιξη των φάσεων του παιχνιδιού
 • να συντονίζει ερεθίσματα απο διαφορετικές αισθητηριακές και γνωστικές λειτουργίες (όραση, ακοή, ισσοροπία, κίνηση) ακόμα και κάτω απο συνθήκες πίεσης
 • να υπολογίζει πιο σωστά αποστάσεις και θέσεις στον αγωνιστικό χώρο

Η βελτίωση θεωρείται δεδομένη εφόσον ο αθλητής έχει το κίνητρο και την διάθεση να βελτιώσει την απόδοση του. Όπως γίνεται σε κάθε ανθρώπινη λειτουργία, και εξαιτίας της αποδεδειγμένης επιστημονικά πλέον, πλαστικότητας του εγκεφάλου, όσο περισσότερο εξασκείς κάτι τόσο ανεβάζεις τα όρια της λειτουργικότητας του. 

Φώτης Βελισσαράκος


Copyright 2013
Γ.Παπανδρέου 14Α Ν.Ερυθραία 14671, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 8000179
Mob: 6944 353811