Δυσλειτουργίες

Οι πιο συχνές δυσλειτουργίες στη συλλογή και επεξεργασία οπτικών πληροφοριών

Η χαμηλή οπτική οξύτητα (εξαιτίας μυωπίας, υπερμετρωπίας ή αστιγματισμού) και η δυσκολία στη συνεργασία των ματιών (με πιο έντονη τον στραβισμό), εμποδίζουν την "παρατήρηση" του δυναμικού χώρου στον οποίο κινούμαστε και επομένως οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα είναι ελλειπής. Η αδυναμίες της οπτικής και οπτοκινητικής αντίληψης εμποδίζουν την επεξεργασία της πληροφορίας και το αποτελέσματα της οπτικής διαδικασίας, που εκδηλώνεται με μια κίνηση, μια σκέψη, μια εκτίμηση, επηρεάζεται. 

Διαθλαστικά προβλήματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός)