Δυσκολία Γραφής

.... και Αντιγραφής 

Το πρόβλημα εμφανίζεται πιο έντονο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Το παιδί δυσκολεύεται να διατηρήσει την ομοιομορφία στην εικόνα του γραπτού του, αργεί πολύ περισσότερο απο τα άλλα παιδιά να τελείωσει μια εργασία, τα γράμματα του είναι δυσανάγνωστα κτλ.


Οι δυσκολίες στη γραφή δεν έχουν πάντα ξεκάθαρη αιτιολογία. Η γραφή είναι εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία καθώς συνδυάζει πολλές αισθητηριακές, κινητικές και αντιληπτικές ικανότητες. Μερικές απο τις ικανότητες αυτές σχετίζονται με το νευρο-μυικό σύστημα του παιδιού. Κατά πόσο δηλαδή, η αδρή και λεπτή κίνηση του χεριού του, είναι επαρκώς ανεπτυγμένες. Άλλες ικανότητες σχετίζονται με την όραση όπως πχ: η οπτοκινητική συνεργασία, η οπτική αντίληψη, η οπτική χωροταξική αντίληψη, οι οφθαλμικές κινήσεις. Μέσα απο αυτές τις οπτικές ικανότητες, το παιδί μπορεί: 

  • να αντιληφθεί το χώρο (χαρτί, τετράδιο) μέσα στον οποίο πρέπει να γράψει,
  • να διακρίνει τις αποστάσεις των γραμμάτων μεταξύ τους,
  • να αντιληφθεί τη θέση των λέξεων σε σχέση με τα όρια της σελίδας και να γράφει σε ευθεία,
  • να ελέγχει διαρκώς το γραπτό αποτέλεσμα του χεριού του και να το διορθώνει,
  • να συγκρίνει το διαφορετικό μέγεθος των γραμμάτων και να το προσαρμόζει,
  • να έχει στην οπτική του μνήμη τη μορφή και την κατεύθυνση των γραμμάτων,
  • να μπορεί να συγκρατεί τα γράμματα ή τις λέξεις που θέλει να αντιγράψει από τον πίνακα,
  • να μπορεί να βρίσκει εύκολα την θέση του τόσο στον πίνακα όσο και στο τετράδιο.

Προβλήματα οπτικής/χωροταξικής αντίληψης καθώς και οπτοκινητικής συνεργασίας εμποδίζουν τη διαδικασία της γραφής και της αντιγραφής. Η εξάσκηση των αδύναμων οπτικών δεξιοτήτων μέσα από το Vision Therapy θα δώσει στο παιδί περισσότερα εφόδια για να μάθει να γράφει πιο άνετα και αποτελεσματικά.


Δυσκολίες γραπτής έκφρασης και ανάπτυξης του γραπτού λόγου

Συνήθως, παιδιά που αντιμετώπισαν δυσκολίες στο γράψιμο στις πρώτες τάξεις του σχολείου αναπτύσσουν μια αρνητική στάση σε ότι έχει σχέση με αυτό. Ακόμα και αν η εικόνα του γραπτού τους ή η μορφή των γραμμάτων τους βελτιωθεί, καθώς προχωράνε στις τάξεις του Δημοτικού, η στάση τους δεν αλλάζει εύκολα. Είναι και ήταν πάντα δύσκολο για αυτά να αναπτύξουν τις ιδέες τους και να εκφραστούν μέσα απο τον γραπτό λόγο. Υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτήν την δυσκολία που δεν σχετίζονται τόσο πολύ με την όραση και τις οπτικές ικανότητες, αλλά αποτελούν αντικείμενο άλλων ειδικοτήτων. Πιο κάτω δίνονται μερικές πηγές για το πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην γραπτή έκφραση:

http://www.ldonline.org/article/5593 [LD Online - Tips for helping with writing skills]

http://www.allkindsofminds.org/writing [All Kinds of Minds - Parent Toollkit]

Graphomotor Skills: Why Some Kids Hate to Write. Things to Know and How to Help