Δυσκολίες στην Ανάγνωση

Το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ανάγνωση; Ποιά είναι η σχέση με την όραση;

Αρκετές δυσλειτουργίες της όρασης μπορούν να εμποδίσουν την ικανότητα ανάγνωσης:

1. Δυσκολίες στη συνεργασία των ματιών
Όταν το παιδί διαβάζει, καταβάλλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να διατηρήσει τη συνεργασία-εστίαση των ματιών του. Αυτό επηρεάζει τη συγκέντρωσή του με αποτέλεσμα η κατανόηση του κειμένου και η ταχύτητα ανάγνωσης να είναι μειωμένες. Ο χρόνος ενασχόλησης με μια κοντινή εργασία μειώνεται και ο αρνητισμός για οτιδήποτε περιλαμβάνει διάβασμα αυξάνεται. Η μελέτη στο σπίτι παίρνει πολύ ώρα και το παιδί κουράζεται εύκολα. Συνήθως τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν θα αναφέρουν το πρόβλημα στους γονείς γιατί δεν ξέρουν τι είναι φυσιολογικό και τι όχι. 

Συμπτώματα


2. Δυσλειτουργίες οφθαλμικών κινήσεων

Όταν το παιδί διαβάζει, προσπερνάει ή επαναλαμβάνει λέξεις, πηδάει γραμμές, χάνεται στην σελίδα, έχει αργό ρυθμό διαβάσματος, μπερδεύει-συνδέει συλλαβές διαφορετικών λέξεων, κάνει πολλά λάθη κτλ. Ασφαλώς, δεν προέρχονται όλες οι μορφές δυσκολιών στο διάβασμα απο τις οφθαλμικές κινήσεις. Η αξιολόγηση τους όμως είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο Οπτομέτρη. Σημαντικό ρόλο στην γενικότερη εικόνα παίζει το αναπτυξιακό προφίλ του παιδιού, η ικανότητα προσοχής καθώς και άλλες οπτικές δεξιότητες πχ η συνεργασία ματιών, η ικανότητα σύγκλισης. Η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στις οφθαλμικές κινήσεις διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη μορφή της δυσλειτουργίας. 

Συμπτώματα

3. Αδυναμία οπτικής επεξεργασίας - προσοχής
Όταν το παιδί διαβάζει, δεν δίνει προσοχή στις λέξεις που έχει μπροστά του. Αντικαθιστά λέξεις με άλλες που μοιάζουν οπτικά, διαβάζει τις αρχικές συλλαβές και αλλάζει τις καταλήξεις και γενικότερα βιάζεται να διαβάσει χωρίς να δίνει σημασία στις λέξεις.

Συμπτώματα




Προβλήματα όρασης και διάβασμα ‎‎(DEMO)‎‎