Προβλήματα Προσοχής

Παρότι οι δυσκολίες προσοχής αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία προβλημάτων, υπάρχει μια σαφής σχέση ανάμεσα στην δυσκολία ενός παιδιού να συγκεντρωθεί στη μελέτη του και στην ανεπάρκεια σύγκλισης των ματιών. Η ανεπάρκεια σύγκλισης εμφανίζεται συχνά στον μαθητικό πληθυσμό και ουσιαστικά είναι η δυσκολία των ματιών να εστιάσουν (συγκλίνουν) σε μια κοντινή στο πρόσωπο απόσταση για αρκετή ώρα. Τα συμπτώματα που αναφέρονται στον τομέα δυσλειτουργία της συνεργασίας των ματιών εμφανίζονται ακόμα πιο έντονα σε ένα παιδί με ανεπάρκεια σύγκλισης.

Εξαιτίας των συμπτωμάτων το παιδί αποφεύγει διαδικασίες όπως η ανάγνωση και η γραφή και η εικόνα αυτή παραπέμπει σε δυσκολίες προσοχής. Στην πραγματικότητα χτίζεται σιγά σιγά μια αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο και σε δραστηριότητες με έντονη οπτική απαίτηση. Η οπτομετρική αξιολόγηση θα εντοπίσει τη δυσκολία αυτή και ο οπτομέτρης θα προτείνει ένα πρόγραμμα ασκήσεων Vision Training (Vision Therapy). Μελέτες έχουν δείξει οτι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης.