Αρχική‎ > ‎

Οπτομετρική Αξιολόγηση

Τι περιλαμβάνει μια οπτομετρική αξιολόγηση;
Η οπτομετρική αξιολόγηση προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τα συμπτώματα/ενδείξεις του ατόμου (παιδιού ή ενήλικα). Οι σημαντικότερες οπτικές δεξιότητες που αναλύονται σε βάθος είναι: 
  • Διαθλαστική κατάσταση (πχ μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός)
  • Ανάλυση διόφθαλμης όρασης (συνεργασία ματιών, στραβισμός, τεμπέλικο μάτι). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία και εστίαση των ματιών σε κοντινές αποστάσεις (30-50 εκ) όπου η όραση δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση από πολύωρο διάβασμα, υπολογιστή κτλ. 
Ιδιαίτερα σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μαθησιακού τύπου στο σχολείο, η διάρκεια της αξιολόγησης μπορεί να ξεπεράσει τις δυο ώρες σε ξεχωριστές συναντήσεις. Αναλύονται επίσης:
  • Η απόδοση των οφθαλμικών κινήσεων στο χώρο και στο βιβλίο
  • Η οπτοκινητική αντίληψη και συνεργασία ματιού χεριού  
  • Η οπτική αντίληψη, προσοχή και μνήμη
  • Η οπτική χωροταξική αντίληψη 
Η οπτομετρική αξιολόγηση δεν αντικαθιστά την εξέταση του οφθαλμιάτρου που είναι απαραίτητο να γίνεται τακτικά και σύμφωνα με τις υποδείξεις του. 
https://sites.google.com/a/rakos.gr/visiontraining/home/vision-testing/K-D%201.jpg?attredirects=0