חלקי הפרח

 הפרח

 מטרת השיעור- התלמיד יזהה ויתאר את חלקי הפרח ותפקידם.

 

כחזרה על חלקי הצמח : נצפה במספר צמחים בעלי איברים שונים, אילו איברים אתם מזהים?

אילו איברים משותפים יש לכל הצמחים.


פעילות מתוקשבת באופק "חנן הגנן-חלקי הצמח"


התנסות:

נצפה בפרחים אחדים והתלמידים יזהו כי כולם פרחים .

פרח החרדל, היביסקוס סיני , ליסיאנתס רנטונט (סגול), ורד

         

נקרא יחד קטע מידע על חלקי הפרח ע"מ 105 ( עלי כותרת ועלי גביע - עטיף , אבקנים, עלי).


אחלק לתלמידים דף עבודה:

חלקי הפרח- תצפיתהמשגה: חלקי הפרח ותפקידיו. 


יישום : משימת תצפית "חלקי הפרח"- פירוק חלקי הפרח.

 

סיכום שיעור:

הפרח הוא איבר הרבייה (רבייה = היכולת להעמיד צאצאים וליצור דור חדש) של הפרח ממנו עתיד להתפתח הפרי המכיל זרעים.

הפרח מורכב מעטיף (עלי גביע וכותרת), אבקנים ועלי(צלקת, עמוד עלי ושחלה בה מתפתח הפרי.

ć
דניאלה יחיה,
15 באפר׳ 2015, 22:28
ĉ
דניאלה יחיה,
10 בינו׳ 2017, 5:28
ć
הפרח.pptx
(19353k)
דניאלה יחיה,
15 באפר׳ 2015, 22:28
ĉ
דניאלה יחיה,
10 בינו׳ 2017, 5:28
ć
דניאלה יחיה,
10 בינו׳ 2017, 5:28
Comments