חלקי הפרח

 הפרח

 מטרת השיעור- התלמיד יזהה ויתאר את חלקי הפרח ותפקידם.

 

כחזרה על חלקי הצמח : נצפה במספר צמחים בעלי איברים שונים, אילו איברים אתם מזהים?

אילו איברים משותפים יש לכל הצמחים.


פעילות מתוקשבת באופק "חנן הגנן-חלקי הצמח"


התנסות:

נצפה בפרחים אחדים והתלמידים יזהו כי כולם פרחים .

פרח החרדל, היביסקוס סיני , ליסיאנתס רנטונט (סגול), ורד

         

נקרא יחד קטע מידע על חלקי הפרח ע"מ 105 ( עלי כותרת ועלי גביע - עטיף , אבקנים, עלי).


אחלק לתלמידים דף עבודה:

חלקי הפרח:

חלק א': 

1. הגדרה לפרח - 

2. מתח קו בין האיבר לבין הגדרתו:

שם האיבר בפרח                          הגדרה

עלי גביע                                      *העלים הצבעוניים בפרח המושכים אליהם חרקים המסייעים להם להעביר אבקנים לפרח אחר.                 

עלי כותרת                                   *מורכב מצלקת,עמוד עלי ושחלה ,בשחלה נמצאות הביציות ולהן תפקיד ביצירת זרעים.

אבקנים                                       *נמצאים בחלקו התחתון של הפרח, צבעם לרוב ירוק, מגינים על הפרח לפני פריחתו. 

עלי                                              *בהם נמצאים גרגירי האבקה להם תפקיד ביצירת זרעים.חלק ב': השלימו את הטבלה בעקבות התצפית בפרחים

חלק בפרח

פרח א' :

היביסקוס סיני

ציור חלקי הפרח

  פרח ב' :

חרדל השדה

  
 ציור חלקי הפרח

עלי גביע

    מס' עלי גביע     

 


 מס' עלי גביע

 

עלי כותרת

 מס' עלי כותרת  מס' עלי כותרת

 

אבקנים

 מס' אבקנים


 

 מס' אבקנים

 

עלי

צלקת,עמוד עלי,שחלה

 מס' עליים

 

 מס' עליים

 

 


המשגה: נגדיר מהו פרח ונתאים הגדרה מתאימה לכל איבר בפרח (ביצוע חלק א' בדף העבודה) .


יישום : כל תלמיד יקבל פרח אותו הוא מתבקשים לחקור ולפרק ע"פ ההנחיה ולתאר מס' עלי גביע, מס' עלי כותרת, אבקנים ועלי) ולצייר כל חלק (ביצוע חלק ב' בדף העבודה).

 

סיכום שיעור:

הפרח הוא איבר הרבייה (רבייה=היכולת להעמיד צאצאים וליצור דור חדש) של הפרח ממנו עתיד להתפתח הפרי המכיל זרעים.

הפרח מורכב מעטיף (עלי גביע וכותרת), אבקנים ועלי(צלקת, עמוד עלי ושחלה בה מתפתח הפרי.

Comments