טקס פתיחת שנה"ל תשע"ז 
    
                                   

פתיחת שנהל תשעז.mp4

                                                                                                            
                                     
                                                                          
               
הודעות ואירועים