เผยแพร่ผลงานครู

โพสต์14 ก.ย. 2561 00:12โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 00:13 ]

ยินดีต้อนรับสู่ระบบเผยแพร่ผลงานครู
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

- บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและดวงดาวบนท้องฟ้า โดย ครูมาลินี ศิริจารี 
- บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาวฉวีวรรณ เคยพุดซา 
- e-Learning ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ครูสุธี เดชะภิญโญ 
- RS U-books English Online Learning by Tutor Zoom , Captain , Mr.Pee 
- Krupop online ห้องเรียนครูนฤพล จันคำ 
- รายงานการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องโครงงานภาษาไทยสร้างสรรค์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวสุภลักษณ์ พลเรือง 
- บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.31 โดย นายเกรียงไกร สิงหนาท 
- บทคัดย่อ รายงานการใช้และพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย คุณครูณัฐกฤตา อรรถวัน 
 
Comments