ที่ตั้งและอาณาเขต

โพสต์14 ก.ค. 2559 02:06โดยนฤพล จันคำ

ที่ตั้ง
     โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ตั้งอยู่เลขที่ 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
  • ทิศเหนือ             ติดกับถนนมิตรภาพ
  • ทิศใต้  ติดกับหมู่บ้านการเคหะ
  • ทิศตะวันออก  ติดกับที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก  ติดกับศูนย์วัจัยหม่อนไหมนครราชสีมา

เนื้อที่ของโรงเรียน
  • ปี พ.ศ. 2510  โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่  ณ  ที่ปัจจุบัน  เลขที่  1753  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  176  ไร่  3  งาน  14  ตารางวา
  • ปี  พ.ศ. 2536   โรงเรียนได้แบ่งพื้นที่จำนวน  14  ไร่  ให้กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็น  โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา  (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล)  เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยิน


Comments