โครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ต.ค. 2560 06:11โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 19:15 ]รายนามคณะสงฆ์ผู้ดำเนินโครงการ

กำหนดการพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560

ตารางอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560


Comments