ดาวน์โหลดประกาศระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 06:11โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 06:22 ]

ประกาศระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2561


ม.1

ม.4


หมายเหตุ
- สามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- สามารถรับใบสมัครได้  ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ จุดรับสมัคร
- ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สามารถจัดพิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาวได้
Comments