ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดประกาศระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 06:11โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 06:22 ]


ประกาศระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2561


ม.1

ม.4


หมายเหตุ
- สามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- สามารถรับใบสมัครได้  ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ จุดรับสมัคร
- ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สามารถจัดพิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาวได้
ประกาศรายชื่อและห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 มี.ค. 2561 06:01โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2561 18:51 ]ประกาศรายชื่อและห้องสอบผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561


ม.1

ม.4....................................................................................................................................โครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ต.ค. 2560 06:11โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 19:15 ]
รายนามคณะสงฆ์ผู้ดำเนินโครงการ

กำหนดการพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560

ตารางอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ+ห้องสอบ โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2017

โพสต์21 ส.ค. 2560 23:59โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 06:27 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ+ห้องสอบ
โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2017

1-10 of 45