ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครสอบส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสาต์ (Pre-Maths) ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์7 ธ.ค. 2561 04:25โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 04:26 ]


ระเบียบการและใบสมัครสอบส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสาต์ (Pre-Maths)
ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลด OCOP61

โพสต์26 พ.ย. 2561 22:58โดยนฤพล จันคำ


ดาวน์โหลดเอกสาร OCOP61กำหนดการปิดภาคเรียนที่1-2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์24 ก.ย. 2561 21:18โดยนฤพล จันคำ


กำหนดการปิดภาคเรียนที่1-2561 และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 19:51โดยนฤพล จันคำ
หมายเหตุ (กรุณาอ่าน)
- ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการนัดหมายมอบตัวในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
- เอกสารในการรายงานตัวคือบัตรประจำตัวสอบของนักเรียน
- หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้โรงเรียนทราบ โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนทันที


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:38โดยนฤพล จันคำ
หมายเหตุ (กรุณาอ่าน)
- ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อรับเอกสารการนัดหมายมอบตัวในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
- เอกสารในการรายงานตัวคือบัตรประจำตัวสอบของนักเรียน
- หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้โรงเรียนทราบ โรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าเรียนทันทีดาวน์โหลดประกาศระเบียบการและใบสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์15 มี.ค. 2561 06:11โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2561 06:22 ]


ประกาศระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2561


ม.1

ม.4


หมายเหตุ
- สามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- สามารถรับใบสมัครได้  ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ จุดรับสมัคร
- ใบสมัครที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สามารถจัดพิมพ์ใส่กระดาษ A4 สีขาวได้
1-10 of 53