ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ต.ค. 2560 06:11โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 19:15 ]
รายนามคณะสงฆ์ผู้ดำเนินโครงการ

กำหนดการพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560

ตารางอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2560


กำหนดการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก พร้อมเอกสารการเตรียมตัวสอบ สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ต.ค. 2560 04:29โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2560 08:14 ]รายชื่อผู้สมัครสอบ ทุกระดับ
ดาวน์โหลด เอกสารการเตรียมตัวสอบ+รายชื่อผู้เข้าสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ+ห้องสอบ โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2017

โพสต์21 ส.ค. 2560 23:59โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2560 06:27 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ+ห้องสอบ
โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2017

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 เม.ย. 2560 01:52โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 01:56 ]

 - ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนดังรายชื่อด้านล่าง  มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
 - รายชื่อที่ประกาศเป็นการจัดกลุ่มสำหรับมอบตัว ยังไม่ได้จัดห้องเรียนแต่ประการใด


ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 20:53โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 01:42 ]


 - นักเรียนที่มารายงานตัววันที่ 5 แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมผู้ปกครอง มาประชุมและมอบตัวในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.
 - นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามระเบียบของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย1-10 of 41