ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 เม.ย. 2560 01:52โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 01:56 ]

 - ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนดังรายชื่อด้านล่าง  มารายงานตัวเพื่อรับเอกสารนัดหมายการมอบตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
 - รายชื่อที่ประกาศเป็นการจัดกลุ่มสำหรับมอบตัว ยังไม่ได้จัดห้องเรียนแต่ประการใด


ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 20:53โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 01:42 ]


 - นักเรียนที่มารายงานตัววันที่ 5 แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมผู้ปกครอง มาประชุมและมอบตัวในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น.
 - นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามระเบียบของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 (ประเภทโควต้า) ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 20:04โดยนฤพล จันคำ


ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 (ประเภทโควต้า)
ปีการศึกษา 2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (ตัวจริง) ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 18:41โดยนฤพล จันคำ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 (ตัวจริง)  ปีการศึกษา 2560


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (ตัวจริง) ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2560 21:46โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2560 00:56 ]


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 (ตัวจริง)  ปีการศึกษา 2560


ดาวน์โหลด...ประกาศระเบียบการและใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2560 08:06โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 08:27 ]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
****************************************************************************************


1-10 of 35