พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์4 ก.ค. 2561 07:51โดยนฤพล จันคำ

   4 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านในระดับธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และ เอก  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


Comments