พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 มิ.ย. 2560 01:24โดยนฤพล จันคำ

  29 มิถุนายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี และธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีพระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐานิษ อินทรกำแหง นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีComments