OCOP#3 ภาพบรรยาการทั่วไปและพิธีปิด

โพสต์18 ก.พ. 2560 17:28โดยนฤพล จันคำ
14-15 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ OCOP ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาคาร 113 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการComments