OCOP#2 พิธีเปิดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 ก.พ. 2560 17:19โดยนฤพล จันคำ
14 กุมภาพันธ์ 2560  นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีนายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


Comments