งานธนาคารโรงเรียนมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน

โพสต์20 ธ.ค. 2560 21:48โดยนฤพล จันคำ

 21 ธันวาคม 2560  นางทัศนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่สนับสนุนส่งเสริมการออมและนักเรียนที่มีวินัยเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการออม และนักเรียนที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน  ดังนี้

ครูผู้สนับสนุนส่งเสริมการออม  จำนวน 3 คน  ได้แก่
1. นายกิตติศักดิ์  ครจำนงค์
2. นางปริศณีย์ คำสาลี
3. นางสุเนตร พันธ์เพ็ง

นักเรียนที่มีวินัยและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการออม  จำนวน 2 คน  ได้แก่
1. นายเศรษฐสิทธิ  ภิมุขมาตยา  ม.6/3  ยอดเงินฝาก 29,705 บาท
2. นายสธรรดร  รวมพิมาย ม.3/10  ยอดเงินฝาก  52720 บาท

นักเรียนที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน จำนวน 9 คน  ได้แก่
1. นายธเนศ  สายใหม่ ม.6/6
2. นายเจตภานุ  วงษ์อินทร์จันทร์  ม.6/6
3. นายโปรดเกล้า เข็มประสิทธิ์ ม.6/6
4. นายพีร์  ประพรม  ม.6/6
5. นายเจตนิพัทธ์ ฝ่ายพิมาย ม.6/6
6. นายสิทธาวัชร์ ทิพยศจิระโชติ ม.6/6
7. นายกฤตพัฒน์ คุขุนทด ม.6/9
8. นายณัฐภัทร  ยศพลเสนีย์ ม.6/4
9. นายภราดร รักษาแก้ว ม.6/6Comments