กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2560

โพสต์6 ก.ค. 2560 21:30โดยนฤพล จันคำ

- 7 กรกฎาคม 2560  นางทัศนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560  ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
Comments