กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:35โดยนฤพล จันคำ

26 มิถุนายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้ร่วม่กิจกรรมโดยการส่งวงโยธวาทิตและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม ณ อาคารโดม 111 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยComments