กิจกรรม รวมพลังเยาวชนหลานย่า ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์31 พ.ค. 2561 19:40โดยนฤพล จันคำ

31 พฤษภาคม 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในกิจกรรม  รวมพลังเยาวชนหลานย่า ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  และพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ อาคารโดม 111 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
 


Comments