กิจกรรมรวมพลังบูรณาการต้านยาเสพติด 2561

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:36โดยนฤพล จันคำ

26 มิถุนายน 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังบูรณาการต้านยาเสพติด 2561 โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประจำปี 2561  ณ อาคารโดม 111  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

Comments