โครงการอบรมนักเรียนที่ปรึกษา YC

โพสต์5 ก.ย. 2560 00:24โดยนฤพล จันคำ

4 กันยายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยกลุ่มบริหารบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมนักเรียนที่ปรึกษา YOUTH COUNSELOR :YC)  ณ ห้องประชุมคณิต พุทธิรัตน์  โดยมีตัวแทนนักเรียนจากทุกห้องเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
Comments