โครงการอบรมครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ต.ค. 2560 22:38โดยนฤพล จันคำ

17-18 ตุลาคม 2560  พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่คณะครูผู้สอนธรรมศึกษา  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 


Comments