โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6

โพสต์13 พ.ย. 2560 19:38โดยนฤพล จันคำ


  14 พฤศจิกายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น ม.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 และ 20-23 พฤศจิกายน 2560  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี  โดยมีการเชิญติวเตอร์ และวิทยากร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย
Comments