คณะผู้บริหารและครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และนิเทศ ติดตาม นโยบาย สพม.31

โพสต์23 ส.ค. 2560 00:49โดยนฤพล จันคำ

23 สิงหาคม 2560  คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน และนิเทศ ติดตาม นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  นำโดย  นายสุพล  เชื่อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  นายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์  นายสราวุฒิ  แช่มเมืองปัก  ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


Comments