คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนชลราษฎรอํารุงศึกษาดูงาน

โพสต์21 ธ.ค. 2560 21:18โดยนฤพล จันคำ

 - 22 ธันวาคม 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนชลราษฎรอํารุง  จังหวัดชลบุรี  เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในส่วนงานต่างๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป  เช่น  งานประชาสัมพันธ์ งานธนาคารโรงเรียน  งานอนามัย  งานโสตทัศนูปกรณ์ 


Comments