การอบรมเพื่อพัฒนาครูและประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 เม.ย. 2561 19:40โดยนฤพล จันคำ

30 มีนาคม 2561  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุลากรการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการวิจัยในชั้นเรียน  โดยได้รับเกียรติจากนายมโน ศรีวัฒนพงศ์ อดีดผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา เป็นวิทยากร  หลังจากการอบรม  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมครูและบุคลากรการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561  เป็นลำดับต่อไป


Comments