การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา

โพสต์4 พ.ค. 2560 06:04โดยนฤพล จันคำ

 1-3 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา สะเต็มศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม
Comments