การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์20 เม.ย. 2560 08:04โดยนฤพล จันคำ

 19-21 เมษายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา สะเต็มศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมComments