การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์31 ม.ค. 2560 06:25โดยนฤพล จันคำ
28 มกราคม 2560  นางทัสนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวการกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมคณิต  พุฒิรัตน์  Comments