การตรวจสุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์31 ส.ค. 2560 06:15โดยนฤพล จันคำ

28-30 สิงหาคม 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยงานอนามััยโรงเรียน  ได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ณ อาคารธรรมสถานComments