การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เครือข่ายผู้ปกครองกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน

โพสต์27 ส.ค. 2560 07:09โดยนฤพล จันคำ

25 สิงหาคม 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เครือข่ายผู้ปกครองกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.นิวัตร นาคะเวช  นายกสภาสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Comments