การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 เม.ย. 2560 07:55โดยนฤพล จันคำ

 - 19-20 เมษายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
Comments