จัดทดสอบ Online "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 3

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:05โดยนฤพล จันคำ

 - 24 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดทดสอบ Online "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ครั้งที่ 3

 


Comments