การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน (PBL) และใช้วิจัย (RBL) เป็นฐาน

โพสต์28 มิ.ย. 2561 20:55โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 21:16 ]

 - 29 มิถุนายน 2561  นายชาตรี  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน (PBL) และใช้วิจัย (RBL) เป็นฐาน  จัดโดยศูนย์พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม. 31 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัด สพม.31 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 
Comments