ข่าวกิจกรรมทั่วไป

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์20 เม.ย. 2560 08:04โดยนฤพล จันคำ


 19-21 เมษายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในฐานะโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา สะเต็มศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ให้กับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 เม.ย. 2560 07:55โดยนฤพล จันคำ


 - 19-20 เมษายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารหอประชุม 90 ปี
พิธีอำลาสถาบัน ม.3 รุ่น 115 และ ม.6 รุ่น 112 ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์23 ก.พ. 2560 21:58โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 22:15 ]


- 24 กุมภาพันธ์ 2560  นางทัศนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีพิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 115 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง  ณ อาคารเอนกประสงค์ 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น ร่วมบริจาคชุดโต๊ะนักเรียน

โพสต์21 ก.พ. 2560 18:51โดยนฤพล จันคำ

22 กุมภาพันธ์ 2560  นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น ร่วมบริจาคชุดโต๊ะนักเรียนให้แก่ทางโรงเรีนย  โดยมีนายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ


รับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ก.พ. 2560 19:27โดยนฤพล จันคำ

  20 - 24 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี  โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจนำนักเรียนมาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก


OCOP#3 ภาพบรรยาการทั่วไปและพิธีปิด

โพสต์18 ก.พ. 2560 17:28โดยนฤพล จันคำ

14-15 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ OCOP ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาคาร 113 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการOCOP#2 พิธีเปิดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2559

โพสต์18 ก.พ. 2560 17:19โดยนฤพล จันคำ

14 กุมภาพันธ์ 2560  นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ โดยมีนายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


OCOOP#1 ครูและนักเรียนร่วมเตรียมงานการจัดกิจกรรม OCOP

โพสต์18 ก.พ. 2560 17:05โดยนฤพล จันคำ

13 กุมภาพันธ์  2560  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยร่วมเตรียมงานการจัดกิจกรรม OCOP ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาคาร 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์31 ม.ค. 2560 06:25โดยนฤพล จันคำ

28 มกราคม 2560  นางทัสนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวการกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมคณิต  พุฒิรัตน์  บริจาคโลหิต เนื่องในวันครูแห่งชาติ 2560

โพสต์12 ม.ค. 2560 22:23โดยนฤพล จันคำ

13 มกราคม 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  นำโดย นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ได้รับเกียรติจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61  โดยมี  นายรณชัย 
สุขสมบูรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานในพิธี  ณ  อาคารหอประชุม 90 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


1-10 of 65