ข่าวกิจกรรมทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6

โพสต์13 พ.ย. 2560 19:38โดยนฤพล จันคำ  14 พฤศจิกายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น ม.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 และ 20-23 พฤศจิกายน 2560  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี  โดยมีการเชิญติวเตอร์ และวิทยากร ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างหลากหลาย
ประชุมผู้ปกครองและ Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์12 พ.ย. 2560 06:05โดยนฤพล จันคำ


11-12 พฤศจิกายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ Classroom Meeting  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารหอประชุม 90 ปี  และอาคารโรงอาหารเอนกประสงค์ 113 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 15:23โดยนฤพล จันคำ

9 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนราชสีมาร่วมกับสำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา  จัดการสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยมีนักเรียนสมัครสอบ 100% ทุกระดับสอบ  โดยมีพระวินัย  โมลิ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิด นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

 


โครงการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี โท และ เอก

โพสต์1 พ.ย. 2560 05:16โดยนฤพล จันคำ


31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  นำโดยนายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท และเอก  ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมสนามหลวง  โดยพระวินัย  โมลี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน พร้อมคณะพระสงฆ์  ให้ความเมตตาอนุเคราะห์เป็นพระวิทยากรในการอบรมโครงการอบรมครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ต.ค. 2560 22:38โดยนฤพล จันคำ


17-18 ตุลาคม 2560  พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่คณะครูผู้สอนธรรมศึกษา  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 


การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

โพสต์21 ก.ย. 2560 23:00โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 23:03 ]


22 กันยายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ร่วมให้การต้อนรับ  คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์21 ก.ย. 2560 22:50โดยนฤพล จันคำ


12 กันยายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ อาคารหอประชุม 90 ปีอัฐปูชนียา มุทิตานุสรณ์ 2560

โพสต์14 ก.ย. 2560 22:28โดยนฤพล จันคำ


14 กันยายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี อัฐปูชนียา มุทิตานุสรณ์  2560  พิธีอำลาสถาบันของครูและนักการภารโรงซึ่งเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 จำนวนรวม 8 คน  ณ อาคารเอนกประสงค์ 113 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


โครงการอบรมนักเรียนที่ปรึกษา YC

โพสต์5 ก.ย. 2560 00:24โดยนฤพล จันคำ


4 กันยายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยกลุ่มบริหารบุคคล ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรมนักเรียนที่ปรึกษา YOUTH COUNSELOR :YC)  ณ ห้องประชุมคณิต พุทธิรัตน์  โดยมีตัวแทนนักเรียนจากทุกห้องเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
พิิธีเปิดกิจกรรมกีฬา-กรีฑา คณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 22:24โดยนฤพล จันคำ


1 กันยายน 2560  พล.อ.ดร.มารุต  ลิ้มเจริญ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬา-กรีฑา คณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน1-10 of 106