ข่าวกิจกรรมทั่วไป

พิธีแถลงข่าว การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้ง 15

โพสต์9 เม.ย. 2561 21:31โดยนฤพล จันคำ

วันที่ 9 เมษายน 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  ประธานศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561  ซึ่งโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและครู  และคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนัก  เข้าร่วม  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 เม.ย. 2561 21:28โดยนฤพล จันคำ


วันที่ 7-8 เมษายน 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุม 90 ปี


การอบรมเพื่อพัฒนาครูและประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 เม.ย. 2561 19:40โดยนฤพล จันคำ


30 มีนาคม 2561  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุลากรการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการวิจัยในชั้นเรียน  โดยได้รับเกียรติจากนายมโน ศรีวัฒนพงศ์ อดีดผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา เป็นวิทยากร  หลังจากการอบรม  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมครูและบุคลากรการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 / 2561  เป็นลำดับต่อไป


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 มี.ค. 2561 23:31โดยนฤพล จันคำ


29 มีนาคม 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์ 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


พิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์15 ก.พ. 2561 22:01โดยนฤพล จันคำ


16 กุมภาพันธ์ 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 116  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 113 ที่จะจบการศึกษาปีการศึกษา 2560 นี้  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์4 ก.พ. 2561 23:14โดยนฤพล จันคำ


5 กุมภาพันธ์ 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์

รวมภาพกิจกรรม OCOP ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์28 ม.ค. 2561 04:56โดยนฤพล จันคำ


 - รวมภาพกิจกรรม OCOP ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561  ณ อาคารเอนกประสงค์ 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


พิธีเปิด-ปิด กิจกรรม หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ OCOP ปีการศึกษา 2560

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:42โดยนฤพล จันคำ


24-25 มกราคม 2561 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดกิจกรรม  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน ร่วมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ  (OCOP) ประจำปีการศึกษา 2560  โดยในวันที่ 24 มกราคม 2561  ได้รับเกียรติจาก  นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  พร้อมร่วมเดินชมนิทรรศการพร้อมด้วย พล.อ.ดร.มารุต  ลิ้มเจริญ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  และคณะแขกผู้มีเกียรติ  และในวันที่ 25 มกราคม 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลและห้องเรียนทุกห้องเรียนที่ร่วมกิจกรรมคณะผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2561

โพสต์26 ม.ค. 2561 00:21โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 00:22 ]


16 มกราคม 2561  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62   โดยมี นายพิทยา  ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธี  คณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพม. 31 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน   ณ อาคารเอนกประสงค์ 113 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


สมาคมนักเรียนเก่ามอบชุดมานั่งหินอ่อนให้กับโรงเรียน

โพสต์9 ม.ค. 2561 21:45โดยนฤพล จันคำ


- 9 ม.ค. 2561  พล.อ.ดร.มารุต  ลิ้มเจริญ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายฐานิษ  อินทรกำแหง  นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  พร้อมคณะนักเรียนเก่ารุ่นต่าง ๆ มอบชุดม้านั่งหินอ่อนให้กับโรงเรียน  โดยมี  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียน  ร่วมรับมอบ1-10 of 129