ข่าวกิจกรรมทั่วไป

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โพสต์25 ก.ค. 2561 22:17โดยนฤพล จันคำ


 - 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นายฐานิษ อินทรกำแหง นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

โพสต์25 ก.ค. 2561 22:08โดยนฤพล จันคำ


 - 26 กรกฎาคม 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 


ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โพสต์23 ก.ค. 2561 20:49โดยนฤพล จันคำ


24 กรกฎาคม 2561  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นำโดย นายเงิน จานนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์4 ก.ค. 2561 07:51โดยนฤพล จันคำ


   4 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนที่สอบผ่านในระดับธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และ เอก  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

โพสต์3 ก.ค. 2561 22:06โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 22:09 ]


3 กรกฎาคม 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมรื่นรมย์ 

 


การติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร

โพสต์3 ก.ค. 2561 21:56โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 21:57 ]

  
  3 กรกฎาคม 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมพิธี  ณ หอประชุม 90 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน (PBL) และใช้วิจัย (RBL) เป็นฐาน

โพสต์28 มิ.ย. 2561 20:55โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 21:16 ]


 - 29 มิถุนายน 2561  นายชาตรี  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงาน (PBL) และใช้วิจัย (RBL) เป็นฐาน  จัดโดยศูนย์พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม. 31 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัด สพม.31 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 

กิจกรรมรวมพลังบูรณาการต้านยาเสพติด 2561

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:36โดยนฤพล จันคำ


26 มิถุนายน 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังบูรณาการต้านยาเสพติด 2561 โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประจำปี 2561  ณ อาคารโดม 111  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์7 มิ.ย. 2561 04:03โดยนฤพล จันคำ


7 มิถุนายน 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง  ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  

 

กิจกรรม รวมพลังเยาวชนหลานย่า ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์31 พ.ค. 2561 19:40โดยนฤพล จันคำ


31 พฤษภาคม 2561  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในกิจกรรม  รวมพลังเยาวชนหลานย่า ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก  และพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ณ อาคารโดม 111 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
 


1-10 of 142