ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง

โพสต์โดยนฤพล จันคำ


1-31 กรกฎาคม 2560  คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ในกิจกรรม  ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง  สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2560

โพสต์6 ก.ค. 2560 21:30โดยนฤพล จันคำ


- 7 กรกฎาคม 2560  นางทัศนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560  ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ระดับพื้นที่

โพสต์4 ก.ค. 2560 20:20โดยนฤพล จันคำ


4 กรกฏาคม 2560  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร ระดับพื้นที่  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

โพสต์29 มิ.ย. 2560 01:24โดยนฤพล จันคำ


  29 มิถุนายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี และธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีการศึกษา 2559  ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีพระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐานิษ อินทรกำแหง นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชสีมาวิทยาลัย นายกสมาคมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีผอ.สพม.31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์คณิตศาสตร์และศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:44โดยนฤพล จันคำ


27 มิถุนายน 2560  นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏบัติการการสร้างสื่อคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Geogebra และการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านกรีฑา ณ อาคารหอประชุม 90 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:35โดยนฤพล จันคำ


26 มิถุนายน 2560  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้ร่วม่กิจกรรมโดยการส่งวงโยธวาทิตและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม ณ อาคารโดม 111 ปี  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมศิษย์เก่าและอดีต ส.ส. มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

โพสต์28 มิ.ย. 2560 00:25โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2560 00:26 ]


22 มิถุนายน 2560  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและผู้แทนอดีต ส.ส.สมศักดิ์  พันธ์เกษม  มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแนะนำคุณครูย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

โพสต์15 มิ.ย. 2560 19:47โดยนฤพล จันคำ


16 มิถุนายน 2560  นางทัศนีย์  สุวรรณภา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและแนะนำคุณครูย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

 


พิธีมอบรางวัลพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์14 มิ.ย. 2560 19:56โดยนฤพล จันคำ


15 มิถุนายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศจากการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  

 


พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มิ.ย. 2560 16:56โดยนฤพล จันคำ


8 มิถุนายน 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เป็นประธานในพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ห้องประชุมคณิต  พุทธิรัตน์

 


1-10 of 82