นักเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 ส.ค. 2560 20:34โดยนฤพล จันคำ

 10 สิงหาคม 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้
     1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
         - ด.ช.ไมตรี  หิรัญตียะกุล  ม.3/1  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
         - น.ส.ยลดา  บารัมย์   ม.5/2  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
         - ด.ช.ศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ  ม.3/2  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
     2. สาขาวิชาชีววิทยา
         - น.ส.นิพพิชฌน์  สร้อยสวัสดิ์   ม.6/2  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
         - นายภูริพงศ์  ธีรพัฒนพงศ์  ม.6/1  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
         - น.ส.วรรณวิดา  ธีระเจตกูล  ม.6/1  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
     3.  สาขาวิชาฟิสิกส์
         - นายคณิศร  คุปต์หิรัณย์  ม.5/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  และเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         - นายจิรภัทร  เพชรเลิศอนันต์  ม.6/1   ได้รับรางวัลเกียติคุณประกาศ
         - นายรชานนท์  สวนสระน้อย  ม.6/1  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
     4. สาขาวิชาเคมี
         - น.ส.สุจิตรา  ทองทา  ม.5/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
         - นายกิตติพงษ์  กะการดี  ม.6/3  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

Comments