เกียรติประวัติราชสีมา...

นักเรียนราชสีมาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์9 ส.ค. 2560 20:34โดยนฤพล จันคำ


 10 สิงหาคม 2560  นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้
     1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
         - ด.ช.ไมตรี  หิรัญตียะกุล  ม.3/1  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
         - น.ส.ยลดา  บารัมย์   ม.5/2  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
         - ด.ช.ศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ  ม.3/2  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
     2. สาขาวิชาชีววิทยา
         - น.ส.นิพพิชฌน์  สร้อยสวัสดิ์   ม.6/2  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
         - นายภูริพงศ์  ธีรพัฒนพงศ์  ม.6/1  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
         - น.ส.วรรณวิดา  ธีระเจตกูล  ม.6/1  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
     3.  สาขาวิชาฟิสิกส์
         - นายคณิศร  คุปต์หิรัณย์  ม.5/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  และเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         - นายจิรภัทร  เพชรเลิศอนันต์  ม.6/1   ได้รับรางวัลเกียติคุณประกาศ
         - นายรชานนท์  สวนสระน้อย  ม.6/1  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
     4. สาขาวิชาเคมี
         - น.ส.สุจิตรา  ทองทา  ม.5/2  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
         - นายกิตติพงษ์  กะการดี  ม.6/3  ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน

นักเรียนราชสีมาวิทยาลัย คว้ารางวัลจากการแข่งขัน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2016-2017

โพสต์2 มิ.ย. 2560 05:18โดยนฤพล จันคำ


1 มิถุนายน 2560  นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสี่ยงให้กับโรงเรียนจากการแข่งขัน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2016-2017  ดังนี้

     -  ด.ช.สกรรจ์วัฎ  มาลา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ก.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ จากการแข่งขัน  ณ สนามพานอราม่ากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคับ  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา

     -  ด.ช.สกรรจ์พัส  มาลา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ข.  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ  ณ สนามกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์กอล์ฟ  จ.ลพบุรี


นักเรียนราชสีมาวิทยาลัยคว้า 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

โพสต์18 พ.ค. 2560 07:49โดยนฤพล จันคำ   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 08:00 ]


  - คณะนักเรียนราชสีมาวิทยาลัยพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีม รวม 6 คน ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นำโดย นายมาณพ  วงษ์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14  ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช   โดยผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย   คว้า 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง  ประกอบด้วย

  - รางวัลเหรียญเงิน  ได้แก่
    นายนวพล  แสงศิริ
    นายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
    นายพลภูมิ  กำธรทักษิณา
  - รางวัลเหรียญทองแดง  ได้แก่
    นายกีรติ  สุวัฒนเมธี
  - คุณครูผู้ควบคุมทีม
    นายมาณพ  วงษ์คำ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ
    

1-4 of 4