ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร งานบุคคลดาวน์โหลดเอกสารงานปกครองขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสาร

1. คลิกที่ link เอกสารที่้ตองการดาวน์โหลด
2. คลิกปุ่มดาวน์โหลด ดังภาพ


.................................................................................................................

Comments