ตราสัญลักษณ์
แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ TMO ครั้งที่ 15

  • ท้าวสุรนารี  เป็นหลักชัยและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครราชสีมา
  • ประตุชุมพล  สื่อถึงการต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการจัดงานโอลิมปิกวิชาการ
  • สัญลักษณ์เลข 15  เกิดจากการนำกลีบดอกทองกวาวมาใช้ในการออกแบบ  ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
  • สีที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่  สีส้ม (สีแสด - สีประจำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย) สื่อถึงความกระตือรือร้น  ความสนุกสนาน  ความรอบรู้  ส่งเสริมการเรียนรู้  สีเทา  สื่อถึงความดี  ความอ่อนน้อมถ่อมตน  และความเป็นผู้นำ

ผู้ออกแบบ
นายธนาบดินทร์  สิปปภากุล
สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต  (สถ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  รุ่น 106  (Gifted รุ่นที่ 1)
Comments